PLC-home.pl

...inteligentny dom zarządzany przez sterownik PLC

W jaki sposób skonfigurować SCADA do zarządzania sterownikiem PLC

W tym HOW-TO opiszę krok po kroku prosty przykład na bazie SCADA IntegraXor zainstalowanym na PC oraz sterownika PLC Fatek.

Łączność IP

Podstawowym krokiem jest uzyskanie łączności na warstwie sieciowej. Sterownik PLC musi być wyposażony w moduł Ethernet. Należy skonfigurać adres IP na sterowniku (najprościej z tej samej podsieci co nasz komputer) używając tego narzędzia. Łączność IP weryfikujemy przez poprawne działanie komendy ping (sterownik powinien odpowiedzieć).

Przygotowanie SCADA

Oczywiście najpierw tworzymy projekt w edytorze (IntegraXor Editor). Osobiście polecam użyć projektu przykładowego dostarczanego z oprogramowaniem, wykasowanie wszystkich wejść i zaczęcie w edytorze od zera. Jednak dzięki temu będziemy mieli gotowe template'y stron w HTML, co okaże się później pomocne.

Kolejnym krokiem jest konfiguracja SCADA aby uzyskała informacje najpierw o adresie sterownika a następnie o wszystkich potrzebnych rejestrach, wejściach i wyjściach. Poniżej przykładowa konfiguracja.

Konfiguracja projektu - adres IP sterownika

Konfiguracja projektu sterownik PLC

Konfiguracja prjektu - rejestry, wejścia, wyjśca

 

W ten sposób SCADA wie już aby co sekundę (SEC01) odpytywać sterownik PLC protokołem MODBUS over TCP o zadane rejestry.

Obrazki i wizualizacja

Gdy już SCADA posiada wewnętrznie stany wejść, wyjść i rejestrów które jej zadaliśmy, możemy przystąpić do wizualizacji. Kolejne karty wizualizacji noszą nazwę ekranów w formie plików graficznych SVG. Tworzymy je używając programu Incscape. SVG jest formatem wektorowym i możemy wyszukać grafikę SVG w googlu użyć jej do naszej wizualizacji np. wyszukując przyciski SVG w googlu .

Teraz najważniejsze: Każdemu obiektowi na karcie SVG możemy przypisać akcje w zależności od stanu rejestru ze SCADA. Akcjami mogą być przeźroczystość, ruch, rotacja, okno popup, przesunięcie, kolor itd.

Przykładowy przycisk czerwony:

incscape - przykładowy obrazek sterownia światłemincscape - właściwości przyciskuincscape - właściwości przycisku - c.d.

Ustawioną ma akcję: Opacity (przeźroczystość) - gdy wyjście Y2 (światło w pokoju) sterownika ma wartość 0 obiekt jest przeźroczysty. Gdy ma wartość 1 - jest widoczny. Dodatkowo ma ustawioną akcję Set - gdy zostanie kliknięty - SCADA (która kontroluje ten obrazek) wysyła do sterownika rozkaz ustawienia wyjścia Y2 na 0 tym samym wyłączając światło. Przycisk zielony ustawiony jest dokładnie odwrotnie, więc widoczny jest abo zielony albo czerwony, a kliknięcie któregokolwiek powoduje zmianę na stan przeciwny.

Wczytanie SVG do SCADA

Po stworzeniu naszej karty SVG zapisujemy ten ekran (obrazek) w pliku w katalogu w którym mamy całą instalkę SCADA.

Następnie należy wyedytować plik menu.js. Ja mam coś takiego :

var menu = {

"Status" : "PLCHA_status.svg",
"Light" : "Light.svg",
"Pompa" : "PLCHA_pomp.svg",
"Wentylacja" : "PLCHA_reku.svg",
"Alarm" : "alarm.htm",
"Trend" : "trend.htm"

}var site = 'PLCHome';
var logo = 'system/images/igrX01.gif';

Teraz już można odpalić serwer SCADA i wczytać projekt który stworzyliśmy (przerobiliśmy za pomocą edytora).

Jeśli coś nie działa w oknie serwera można monitorować stan rejestrów i sprawdzić czy SCADA na pewno ma łączność ze sterownikiem przeglądając logi.

Proszę, pochwalcie się swoimi projektami na FORUM.